REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku Balay, Eryigit & Erten için önemli uzmanlaşma alanlarından birisidir. Büromuzun yetkin avukatları, bu özel dalda yüksek öneme sahip rekabet konuları ile ilgilenmekte ve gerektiğinde rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin davalar üzerinde çalışmaktadırlar. Birçok uluslararası şirkete Rekabet Hukuku’nun her alanında hukukî hizmet sunmaktayız.

Profesyonel yapısı ve deneyimi ile Balay, Eryigit & Erten, herhangi bir problem gerçekleşmeden müvekkillerini bilgilendirerek onların gerekli önleyici tedbirleri almasını sağlamakta ve gerektiğinde hem Rekabet Kurumu hem de Danıştay nezdinde var olan problemler için müvekkillerini etkin bir şekilde savunmaktadır.