Sema, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden Ocak 2015’te mezun olmuş ve yasal stajına Balay, Eryiğit & Erten Avukatlık Ortaklığı’nda başlamıştır.  Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmış olup Tahkimde Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı konusunda projesini tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak 2016 yılından itibaren Balay, Eryiğit & Erten Avukatlık Ortaklığında avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Av. Sema Aydemir Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Üyelikler: İstanbul Barosu
Diller: Türkçe, İngilizce
E-posta : sema.aydemir@bee-law.com